Stránky byly naposled aktualizováný 20.8.2019 v 17:05
Akce, události, oznámení, pozvánky…
 • 22.8.2019Pozvánka - schůze zastupitelstva

  Zveme Vás na schůzi zastupitelstva obce Morašice, která se uskuteční dne 22.8.2019 v 18,00 hod. v zasedací místnosti OÚ

  Program :

  • Zahájení
  • Kontrola usnesení
  • Záměr prodeje pozemku
  • Záměr směna pozemku
  • Koupě pozemku
  • Dotace cyklostezka
  • Různé
  • Závěr                                                                                                              

 • 31.12.2019 – Vodné hřbitov –
  • 30,-Kč za hrob

  Poplatky můžete uhradit na OÚ v úřední hodiny nebo převodem na účet 1582720319/0800, variabilní symbol je číslo domu.

  Splatnost 31.12.2019


Znak: Polcený štít. V pravém červeném poli rozevřená kniha nad lilií, obojí stříbrné, levé pole černo-zeleně dělené, nahoře osmihrotý kříž nad hvězdou, obojí červené, dole šikmý vinný hrozen s listem a jedním úponkem, vše zlaté.

Vlajka: List tvoří tři svislé pruhy, černý, červený a zelený. V černém osmihrotý kříž nad šesticípou hvězdou, obojí červené, v červeném pruhu bílá lilie, v zeleném šikmo žlutý vinný hrozen s jedním listem a úponkem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak je barevné a stálé znamení na štítě. Má být jednoduchý, výstižný, nezaměnitelný a originální. Má odlišovat skupiny lidí v určitém společenském uskupení (v našem případě příslušnost k obci morašické).

Při tvorbě znaku se vycházelo s dochované pečeti z roku 1749. (Otisk z originálu pečetě je uložen v Moravském zemském archivu v Brně).

Vysvětlení jednotlivých symbolů použitých ve znaku

Kniha a lilie

Jsou atributy sv. Anny patronky kostela v Morašicích.
Důvod použití ve znaku obce:  Postava svaté Anny je hlavní figura na dochované pečeti obce Morašice, která pochází z roku 1749. Proto také tento symbol vyplňuje pravou polovinu štítu. Použití atributů sv. Anny,  knihy a lilie v našem znaku tak symbolizuje zasvěcení zdejšího kostela právě jí. Tento symbol propojuje dávnou historii obce se současností.

Vinný hrozen

Důvod použití ve znaku obce:  Vinný hrozen měla obec morašická  také ve své pečeti z roku 1749. Vložením hroznu do  znaku je tak symbolicky vyjádřena příslušnost k vinařské oblasti Znojemsko, ve které se naše obec nachází. Hrozen také představuje výsledek celoroční lopotné práce hospodáře na vinici. Morašičké vinařství mělo mnoho set letou tradici. Zdejší vinaři měli také právo horenské a velkou rozlohu vinic.

Rytířský řád křizovníků s červenou hvězdou

Je jediným mužský rytířský řád u nás a má výlučně český původ.  Své centrum měl vždy v Praze. Vznikl na české půdě, když ho v roce 1233 založila Anežka Přemyslovna. Sídlil u sv. Petra na Novém Městě pražském a od roku 1252 na břehu Vltavy při pozdějším Karlově mostu na Starém Městě. Již roku 1244 užívá znaku podobného znakům jiných špitálních řádů. Listem biskupa Mikuláše z Újezda ze dne 21. června 1252 byl znak rozmnožen (polepšen) o červenou šesticípou hvězdu, což bylo stvrzeno papežem Alexandrem IV.  roku 1256.
Popis znaku řížovníků: štít černý, v něm červený osmihrotý kříž (původně kotvicový), dole provázen šestihrotou červenou hvězdou. Nad štítem infule a bílý klobouk se zlatou stuhou, za štítem berla, meč a šíp. Štítonoši sv. Helena a sv. Konstantin.

Osmihrotý kříž: Jeho osm hrotů symbolizuje osm  ctností rytířských  –  zřetelnost, rozlišování, stálost, pochopení, pozorování, takt, útočiště a obratnost.

Kotvicový kříž: Je to kříž naděje. Tento kříž je na morašickém kostele na samé špičce věže zvonice. Svislé rameno kříže je delší než vodorovné. Pod ním je umístěná šesticípá hvězda. Znak Křížovníků s původním kotvicovým křížem a šesticípou hvězdou je ozdobou zdejšího kostela. Právě tento kotvicový kříž s hvězdou byl duchem myšlenky pokusit se získat svolení k užívání znaku řádu Křížovníků v jejich originálních tinkturách, která je v heraldice zcela výjimečná a vymyká se běžné heraldické praxi.

Důvod použití ve znaku obce: V naší obci vždy žila a žije drtivá většina českého obyvatelstva. Ke svému češství se místní občané hrdě hlásili i v dobách nejtěžších. Za protektorátu například  nesouhlasili s připojením k „říši“.  Jak již bylo zmíněno, řád Křížovníků má výlučně český původ a v minulosti byl tento řád se jménem naší obce majetkově spojen 313 let a to od roku 1535 až do roku 1848. Ve zmíněném období byli Křížovníci vlastníky části obce. Na jižní Moravě tento řád doposud působí na Hradišti svatého Hypolita ve Znojmě v Mašovicích, Popicích, Hodonicích a Větéřově. Znak naší obce je po  heraldické stránce originalitou a zvláštností, neboť v heraldice se nesmí klást barva na barvu (červená na černou). Znak Křížovníků však byl schválen v prvopočátcích vzniku heraldiky a přetrval prakticky beze změny až dodnes. Poté co naše obec dostala výsadní svolení od představeného rytířského řádu převora P. Martina PASTRŇÁKA, O. Cr. k užívání jejich znaku v našem znaku obce a to v původních tinkturách tohoto řádu může naše obec tuto výjimečnost užívat také. Výše uvedené obce mají ve svých znacích  symboly Křížovníků také, ale Morašice a také Praha Ďáblice jsou jediné, které mají ve znaku původní červenou a černou tinkturu Křížovníků.

Komentáře jsou uzavřeny.

Kalendář
Srpen 2019
PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
29.7.201930.7.201931.7.20191.8.20192.8.20193.8.20194.8.2019
5.8.20196.8.20197.8.20198.8.20199.8.201910.8.201911.8.2019
12.8.201913.8.201914.8.201915.8.201916.8.201917.8.201918.8.2019
19.8.201920.8.201921.8.201922.8.2019

Kategorie: Rok 2019Pozvánka - schůze zastupitelstva

Pozvánka - schůze zastupitelstva
23.8.201924.8.201925.8.2019
26.8.201927.8.201928.8.201929.8.201930.8.201931.8.20191.9.2019
Užitečné odkazy