Stránky byly naposled aktualizováný 15.9.2020 v 0:00
Akce, události, oznámení, pozvánky…

Kronika zachycuje historické události v časové rovině na určitém místě. Od 1. ledna 1836 bylo nařízeno, aby ve všech městech a obcích trhových, významnějších vesnicích a na farních úřadech byly založeny a vedeny pamětní knihy. Dekret nařizoval psát kroniky německy nebo latinsky, přesto se objevovaly i kroniky psané česky. Přelomem nastal v roce 1920, kdy byl vydán zákon č. 80/1920 Sb., jež ukládal vést obecní pamětní knihu v každé politické obci v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vládním nařízením z roku 1921 bylo mimo jiné stanoveno, že každá obec, pokud pamětní knihu nemá, musí ji do konce roku 1922 zavésti. (V Morašicích však tento zákon obcí morašickou respektován nebyl, neboť kronika byla založena až 15. září 1924, patrně až na nátlak příslušných úřadů). V minulosti byl také velice zdůrazňován požadavek pravdivosti při psaní kronik. ARCHIVACE DOPSANÝCH KRONIK – řada starostů obcí nechce kroniky odevzdat do archivů. Avšak podle archivního zákona je kronika archiválií a jako taková do archivu patří.

Kronika je historicky cenná archiválie a má skartační lhůtu 10 let. Znamená to tedy, že 10 let po dopsání příslušného svazku, nebo dílu musí být kronika odevzdána do péče příslušného okresního archivu! Obec si může pořídit kopii kroniky, může si také z archivu kroniku zapůjčit pro výstavní účely.

Státní archivy mají ze zákona povinnost obecní kroniky shromažďovat. Největší mezery v kronikách se objevují v přelomových dobách, v letech 1938, 1945, 1948, 1968, 1989, kdy dochází z mnoha důvodů k vynechání, či záměrnému znehodnocování zápisů. Nezřídka se stalo, že se obecní kroniky z mnoha různých důvodů také ztratily.

ULOŽENÍ ROZEPSANÝCH KRONIK – před předáním do péče archivu je obec povinna ukládat ji na bezpečném místě s vhodným klimatem (ideálně 15-18°C, 50-60% vlhkosti a především bez teplotních výkyvů) a zabezpečit ji proti ztrátě. Kronika obce či města je součástí agendy obecního úřadu a nesmí přejít do soukromých rukou. (To byl patrně také hlavní důvod, proč se ztratila předchozí kronika obce Morašice díl I založená řídícím učitelem Františkem. KRUPKEM.. Její ztráta je podle nového i předchozího zrušeného zákona kvalifikována jako trestný čin).

Komentáře jsou uzavřeny.

Kalendář
Září 2020
PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
31.8.20201.9.20202.9.20203.9.20204.9.20205.9.20206.9.2020
7.9.20208.9.20209.9.202010.9.202011.9.202012.9.202013.9.2020
14.9.202015.9.202016.9.2020 17.9.2020

Kategorie: Rok 2020Pozvánka - schůze zastupitelstva

18.9.202019.9.202020.9.2020
21.9.202022.9.202023.9.202024.9.202025.9.202026.9.202027.9.2020
28.9.202029.9.202030.9.20201.10.20202.10.20203.10.20204.10.2020
Užitečné odkazy