Stránky byly naposled aktualizováný 15.2.2019 v 23:59
Akce, události, oznámení, pozvánky…
 • 21.2.2019Pozvánka - schůze zastupitelstva

  Zveme Vás na schůzi zastupitelstva obce Morašice, která se uskuteční dne 21.2.2019 v 18,00 hod. v zasedací místnosti OÚ

  Program :

  • Zahájení
  • Kontrola usnesení
  • Záměr prodeje pozemku
  • Dotace Jednota
  • Dotace hasiči
  • Směrnice o prodeji pozemku
  • Nakládání s pitnou vodou
  • Různé
  • Závěr

 • 28.2.2019 – Poplatek za psa –
  • 50,-Kč za prvního
  • 70,-Kč za každého dalšího

  Poplatky můžete uhradit na OÚ v úřední hodiny nebo převodem na účet 1582720319/0800, variabilní symbol je číslo domu.

  Splatnost 28.2.2019


 • 31.3.2019 – Poplatek za komunální odpad –
  • 570,-Kč na osobu s trvalým pobytem
  • 570,-Kč  za chalupáře

  Poplatky můžete uhradit na OÚ v úřední hodiny nebo převodem na účet 1582720319/0800, variabilní symbol je číslo domu.

  Splatnost 31.3.2019


 • 31.12.2019 – Vodné hřbitov –
  • 30,-Kč za hrob

  Poplatky můžete uhradit na OÚ v úřední hodiny nebo převodem na účet 1582720319/0800, variabilní symbol je číslo domu.

  Splatnost 31.12.2019


V sobotu 20. srpna byl v obci Morašice slavnostní den nejen pro sbor dobrovolných hasičů, ale pro všechny obyvatele naší obce neboť sbor SDH Morašice oslavuje 80 let svého trvání! K založení Sboru Dobrovolných hasičů v Morašicích dochází na schůzi OZ dne 8. března 1936.  Od založení požárního sboru Morašice v roce 1936 až do roku 2016 jím prošlo celkem143 členu a 4 samaritánky. Zemřelo 50 členů, vystoupilo 52 členů. K dnešnímu dni je stav 41 členů z toho 5 žen.

Za účasti Všech členů SDH předal starosta SDH Morašice Josef Novák se zástupci velitelství ze Znojma, ocenění nejstarším členům hasičského sboru a to p. Janu Blahovi, Františku Hermanovi a Jeronýmu Balíkovi sošku Svatého Floriána. Další členové byli oceněni medailemi a zbývající členové čestným uznáním.

V programu celého slavnostního odpoledne si mohli místní občané a návštěvníci prohlédnout hasičskou techniku sousedních sborů v okrsku č. 12. Zajímavostí byla koňmi tažená funkční ruční stříkačka ze sousední obce Skalice. Návštěvníci si mohli vyzkoušet, jak se kdysi hasilo a jakou sílu a výdrž museli hasiči vynaložit na uhašení požáru. Celé odpoledne měli návštěvníci možnost si prohlédnout techniku složek integrovaného záchranného sboru. Policie předvedla vozidlo, výzbroj a výstroj sboru. V pořadí druhou ukázkou byla rychlá záchranná služba. Velikou zajímavostí a náhodou je že, se místní spoluobčance zdravotně přitížilo, byla převážena osobním vozidlem na pohotovost. Právě přijíždějící záchranná služba této pacientce na cestě do Morašic poskytla první pomoc, posádka sanitky přivolala další vozidlo ze Znojma. Pacientku do přivolané sanitky přeložili a pokračovali do Morašic. Během chvíle se kolem sanitky vytvořilo velké množství dětí a rodičů aby si toto vozidlo prohlédli a zhlédli ukázku záchranářů.

Další se představili profesionální hasiči z Mor. Krumlova. Tito hasiči předvedli způsob hašení rozpáleného oleje. Ukázali, jak se nemá rozpálený olej používaný v kuchyni hasit. Po ukázce si mohli přítomní návštěvníci prohlédnout hasicí techniku.

Morašickým hasičům patří uznání za svědomitou práci, kterou od vzniku sboru předchozí a současná generace vykonala. Aby současná požární technika, kterou sbor má, byla vždy v perfektním a v provozu schopném stavu, tomu věnují spoustu svého volného času. V současné době to není vůbec lehký úkol.

 Moje uznání jim patří i za to, že nečekají, až co dostanou, ale sami dovedou přiložit ruce k dílu pro svůj sbor a svou obec.

Za obětavou práci pro sbor a obec jim děkuji

 starosta obce Zdeněk WEIS

Komentáře jsou uzavřeny.

Kalendář
Únor 2019
PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
28.1.201929.1.201930.1.201931.1.2019

Kategorie: Rok 2019Pozvánka - schůze zastupitelstva

Pozvánka - schůze zastupitelstva
1.2.20192.2.20193.2.2019
4.2.20195.2.20196.2.20197.2.20198.2.20199.2.201910.2.2019
11.2.201912.2.201913.2.201914.2.201915.2.201916.2.201917.2.2019
18.2.201919.2.201920.2.201921.2.2019

Kategorie: Rok 2019Pozvánka - schůze zastupitelstva

Pozvánka - schůze zastupitelstva
22.2.201923.2.201924.2.2019
25.2.201926.2.201927.2.201928.2.2019

Kategorie: Rok 2019Poplatek za psa

Poplatek za psa
1.3.20192.3.20193.3.2019
Užitečné odkazy