Stránky byly naposled aktualizováný 14.12.2017 v 19:29
Akce, události, oznámení, pozvánky…
  • 17.12.2017 – Otevírání betlému - Pořadatel: Obec Morašice – – začátek: 15:00,
  • 24.12.2017 – Zpěv koled u betlému - Pořadatel: Občané obce – – začátek: 20:30,
  • 26.12.2017Pozvánka na koncert – – začátek: 18:00,
  • 12.1.2018Volba prezidenta České republiky 2018 – – začátek: N/A,

Po I. etapě projektu „KNIHY A KNIHOVNA BLÍŽE VÁM ČTENÁŘŮM“ jsem na webových stránkách slíbil, že Vás budu včas informovat o dalších etapách. V dalším kroku jsem předložil zastupitelům tuto prosebnou žádost.

Vážení zastupitelé.

         Zřizovatelem Místní knihovny v Morašicích je Obec Morašice. Proto jsem se rozhodl oslovit Vás zastupitele a požádat Vás o pomoc formou zapojení se do tohoto dlouhodobého III. etapového projektu s názvem „KNIHY A KNIHOVNA BLÍŽE VÁM ČTENÁŘŮM“.

         Předkládám Vám k prostudování statistiku Místní knihovny v Morašicích od roku 1976 až do současnosti. Z ní je zřejmé, že neustále klesá počet čtenářů, hlavně z řad mládeže a také klesl počet výpůjček knih. V současnosti knihovna eviduje celkem 26 čtenářů, z toho 7 do 15. roku věku. Z uvedeného počtu ale knihovnu navštěvuje pravidelně jen 5 čtenářů převážně penzijního věku, z dětí do 15 roků pravidelně nikdo. Knihovna také nemá od 15. do 45. roku věku žádného pravidelného čtenáře. Což je jistě velký důvod k zamyšlení

         Na mou osobní prosbu vznesenou na základě stížnosti čtenářů, že v knihovně jsou jen samé staré knihy, nám Městská knihovna Znojmo darovala 140 zajímavých a obsahově hodnotných knih vydaných po roce 2000. Tento dar jste jako zastupitelé podpořili a schválili, což je jen a jen dobře. Navíc nám Městská knihovna Znojmo do výměnného fondu zapůjčila dalších 85 knih různých žánrů. Místní knihovna Morašice tak vyšla čtenářům velmi vstříc a sliboval jsem si od toho zvýšení počtu čtenářů a také výpůjček.

         Jak ale od ledna do konce listopadu roku 2017 ukázala praxe, tak celkem 225 nových knih nemá v Morašicích čtenáře!!! Není tedy vůbec pravdou, že na vině byl zastaralý knihovní fond. Jako knihovník jsem se samozřejmě nad statistikou a přístupem místní veřejnosti ke knihovně dlouze zamýšlel a po konzultaci s kolegy, kterým také různými akcemi vypomáhá jejich zřizovatel, vytvořil III. etapový projekt, ze kterého jsem již realizoval I. etapu. Je proto zcela na místě že nyní hledám také pomoc u svého zřizovatele, kterým je obec, aby podala knihovně pomocnou ruku.

         Žádám proto Vás zastupitele abyste se do II. etapy tohoto projektu zapojili všichni. Na základě prostudování statistiky jsem usoudil, že místní veřejnost si, v době mého působení ve funkci knihovníka, oblíbila kulturní a vzdělávací akce a právě proto by bylo vhodné zaměřit se právě na ně. Každý ze zastupitelů by připravil jednu zajímavou vzdělávací, tvořivou či jinou akci související s knihou, o které si myslíte, že by mohla oslovit širokou morašickou veřejnost a inspirovat ji k větší účasti. Tyto akce by byly garantované obcí, což má jistě větší váhu, než akce samotného knihovníka. Vše ale ponechám na Vašem přístupu a vstřícnosti ke knihovně, knihovníkovi a uživatelům knihovny.

  1. etapa bude zahájena nástupem roku 2018. Leden by byl měsícem příprav, po kterém by se uskutečnilo celkem 7 akcí v těchto měsících:

          únoru, březnu, dubnu, květnu, červnu

prázdninové měsíce červenec a srpen by byly bez akcí a poslední dvě akce by se uskutečnily v měsících

         září a říjnu

         Realizací této II. etapy by se rozšířil počet kulturních, vzdělávacích, tvořivých či jiných akcí pro morašickou veřejnost, na nichž by se podílel i svou měrou zřizovatel knihovny. Což je jistě dobré a v zájmu obce.

         Akce s názvem „KNIHY A KNIHOVNA BLÍŽE VÁM ČTENÁŘŮM“ bude zakončena v roce 2019 III. etapu, do které se zapojí všichni čtenáři a také ostatní občané.

O dalším postupu Vás budete zase dále informovat.

STATISTIKA KNIHOVNY MORAŠICE od roku 1976

2017_12_14_Knihovna_statistikyi

Komentáře jsou uzavřeny.

Powered by Ajaxy
Kalendář
Prosinec 2017
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27.11.2017 28.11.2017 29.11.2017 30.11.2017 1.12.2017

Kategorie: Rok 2017Výroba adventního věnce - Pořadatel: Kulturní komise

Výroba adventního věnce - Pořadatel: Kulturní komise

Kategorie: Rok 2017Výroba Vánočních ozdob - Pořadatel: Knihovna

Výroba Vánočních ozdob - Pořadatel: Knihovna
2.12.2017 3.12.2017
4.12.2017 5.12.2017 6.12.2017 7.12.2017

Kategorie: Rok 2017Pozvánka - schůze zastupitelstva

Pozvánka - schůze zastupitelstva
8.12.2017 9.12.2017 10.12.2017
11.12.2017 12.12.2017 13.12.2017

Kategorie: Rok 2017Obchůzka Lucky po vsi - Pořadatel: Kulturní komise

Obchůzka Lucky po vsi - Pořadatel: Kulturní komise
14.12.2017 15.12.2017 16.12.2017 17.12.2017

Kategorie: Rok 2017Otevírání betlému - Pořadatel: Obec Morašice

Otevírání betlému - Pořadatel: Obec Morašice
18.12.2017 19.12.2017 20.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 23.12.2017 24.12.2017

Kategorie: Rok 2017Zpěv koled u betlému - Pořadatel: Občané obce

Zpěv koled u betlému - Pořadatel: Občané obce
25.12.2017 26.12.2017

Kategorie: Rok 2017Pozvánka na koncert

Pozvánka na koncert
27.12.2017 28.12.2017 29.12.2017 30.12.2017 31.12.2017