Stránky byly naposled aktualizováný 9.8.2018 v 0:14
Akce, události, oznámení, pozvánky…
  • 17.8.2018Pozvánka do letního autokina – – začátek: N/A,
  • 20.8.2018 – Pěší pouť na Velehrad 20.-25.8. 2018 - Pořadatel: Poutní bratrstvo svaté Anny – – začátek: N/A,
  • 25.8.2018Pozvánka - Expedice za sousedy - Rodinný cyklovýlet po obcích – – začátek: N/A,
  • 13.10.2018 – Posvícení - Pořadatel: obecní úřad – – začátek: N/A,
  • 23.11.2018 – Výroba adventního věnce - Pořadatel: knihovna – – začátek: N/A,
  • 30.11.2018 – Výroba vánočních ozdob - Pořadatel: knihovna – – začátek: N/A,
  • 16.12.2018 – Stavění a otevírání betléma - Pořadatel: místní obyvatelé – – začátek: N/A,
  • 24.12.2018 – Zpěv Vánočních koled - Pořadatel: místní obyvatelé – – začátek: N/A,

Po I. etapě projektu „KNIHY A KNIHOVNA BLÍŽE VÁM ČTENÁŘŮM“ jsem na webových stránkách slíbil, že Vás budu včas informovat o dalších etapách. V dalším kroku jsem předložil zastupitelům tuto prosebnou žádost.

Vážení zastupitelé.

         Zřizovatelem Místní knihovny v Morašicích je Obec Morašice. Proto jsem se rozhodl oslovit Vás zastupitele a požádat Vás o pomoc formou zapojení se do tohoto dlouhodobého III. etapového projektu s názvem „KNIHY A KNIHOVNA BLÍŽE VÁM ČTENÁŘŮM“.

         Předkládám Vám k prostudování statistiku Místní knihovny v Morašicích od roku 1976 až do současnosti. Z ní je zřejmé, že neustále klesá počet čtenářů, hlavně z řad mládeže a také klesl počet výpůjček knih. V současnosti knihovna eviduje celkem 26 čtenářů, z toho 7 do 15. roku věku. Z uvedeného počtu ale knihovnu navštěvuje pravidelně jen 5 čtenářů převážně penzijního věku, z dětí do 15 roků pravidelně nikdo. Knihovna také nemá od 15. do 45. roku věku žádného pravidelného čtenáře. Což je jistě velký důvod k zamyšlení

         Na mou osobní prosbu vznesenou na základě stížnosti čtenářů, že v knihovně jsou jen samé staré knihy, nám Městská knihovna Znojmo darovala 140 zajímavých a obsahově hodnotných knih vydaných po roce 2000. Tento dar jste jako zastupitelé podpořili a schválili, což je jen a jen dobře. Navíc nám Městská knihovna Znojmo do výměnného fondu zapůjčila dalších 85 knih různých žánrů. Místní knihovna Morašice tak vyšla čtenářům velmi vstříc a sliboval jsem si od toho zvýšení počtu čtenářů a také výpůjček.

         Jak ale od ledna do konce listopadu roku 2017 ukázala praxe, tak celkem 225 nových knih nemá v Morašicích čtenáře!!! Není tedy vůbec pravdou, že na vině byl zastaralý knihovní fond. Jako knihovník jsem se samozřejmě nad statistikou a přístupem místní veřejnosti ke knihovně dlouze zamýšlel a po konzultaci s kolegy, kterým také různými akcemi vypomáhá jejich zřizovatel, vytvořil III. etapový projekt, ze kterého jsem již realizoval I. etapu. Je proto zcela na místě že nyní hledám také pomoc u svého zřizovatele, kterým je obec, aby podala knihovně pomocnou ruku.

         Žádám proto Vás zastupitele abyste se do II. etapy tohoto projektu zapojili všichni. Na základě prostudování statistiky jsem usoudil, že místní veřejnost si, v době mého působení ve funkci knihovníka, oblíbila kulturní a vzdělávací akce a právě proto by bylo vhodné zaměřit se právě na ně. Každý ze zastupitelů by připravil jednu zajímavou vzdělávací, tvořivou či jinou akci související s knihou, o které si myslíte, že by mohla oslovit širokou morašickou veřejnost a inspirovat ji k větší účasti. Tyto akce by byly garantované obcí, což má jistě větší váhu, než akce samotného knihovníka. Vše ale ponechám na Vašem přístupu a vstřícnosti ke knihovně, knihovníkovi a uživatelům knihovny.

  1. etapa bude zahájena nástupem roku 2018. Leden by byl měsícem příprav, po kterém by se uskutečnilo celkem 7 akcí v těchto měsících:

          únoru, březnu, dubnu, květnu, červnu

prázdninové měsíce červenec a srpen by byly bez akcí a poslední dvě akce by se uskutečnily v měsících

         září a říjnu

         Realizací této II. etapy by se rozšířil počet kulturních, vzdělávacích, tvořivých či jiných akcí pro morašickou veřejnost, na nichž by se podílel i svou měrou zřizovatel knihovny. Což je jistě dobré a v zájmu obce.

         Akce s názvem „KNIHY A KNIHOVNA BLÍŽE VÁM ČTENÁŘŮM“ bude zakončena v roce 2019 III. etapu, do které se zapojí všichni čtenáři a také ostatní občané.

O dalším postupu Vás budete zase dále informovat.

STATISTIKA KNIHOVNY MORAŠICE od roku 1976

2017_12_14_Knihovna_statistikyi

Komentáře jsou uzavřeny.

Powered by Ajaxy
Kalendář
Srpen 2018
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
30.7.2018 31.7.2018 1.8.2018 2.8.2018 3.8.2018 4.8.2018 5.8.2018
6.8.2018 7.8.2018 8.8.2018 9.8.2018 10.8.2018 11.8.2018 12.8.2018
13.8.2018 14.8.2018 15.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka - schůze zastupitelstva

Pozvánka - schůze zastupitelstva
16.8.2018 17.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina
18.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina
19.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina
20.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina

Kategorie: Rok 2018Pěší pouť na Velehrad 20.-25.8. 2018 - Pořadatel: Poutní bratrstvo svaté Anny

Pěší pouť na Velehrad 20.-25.8. 2018 - Pořadatel: Poutní bratrstvo svaté Anny
21.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina

Kategorie: Rok 2018Pěší pouť na Velehrad 20.-25.8. 2018 - Pořadatel: Poutní bratrstvo svaté Anny

Pěší pouť na Velehrad 20.-25.8. 2018 - Pořadatel: Poutní bratrstvo svaté Anny
22.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina

Kategorie: Rok 2018Pěší pouť na Velehrad 20.-25.8. 2018 - Pořadatel: Poutní bratrstvo svaté Anny

Pěší pouť na Velehrad 20.-25.8. 2018 - Pořadatel: Poutní bratrstvo svaté Anny
23.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina

Kategorie: Rok 2018Pěší pouť na Velehrad 20.-25.8. 2018 - Pořadatel: Poutní bratrstvo svaté Anny

Pěší pouť na Velehrad 20.-25.8. 2018 - Pořadatel: Poutní bratrstvo svaté Anny
24.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina

Kategorie: Rok 2018Pěší pouť na Velehrad 20.-25.8. 2018 - Pořadatel: Poutní bratrstvo svaté Anny

Pěší pouť na Velehrad 20.-25.8. 2018 - Pořadatel: Poutní bratrstvo svaté Anny
25.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina

Kategorie: Rok 2018Pěší pouť na Velehrad 20.-25.8. 2018 - Pořadatel: Poutní bratrstvo svaté Anny

Pěší pouť na Velehrad 20.-25.8. 2018 - Pořadatel: Poutní bratrstvo svaté Anny

Kategorie: Rok 2018Pozvánka - Expedice za sousedy - Rodinný cyklovýlet po obcích

Pozvánka - Expedice za sousedy - Rodinný cyklovýlet po obcích
26.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina
27.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina
28.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina
29.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina
30.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina
31.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina
1.9.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina
2.9.2018
Užitečné odkazy