Stránky byly naposled aktualizováný 18.1.2020 v 16:04
Akce, události, oznámení, pozvánky…
  • 28.3.2020 – OPRAVA CHYBNĚ TIŠTĚNÝCH DATUMŮ V MORASECKÉCH LISTECH –

    Dary do tomboly na dětský den - 31. ledna

    Masopustní průvod masek po vsi - 22.února

    Malování velikonočních kraslic - 28. března


Hlášení v roce 2016

Knihovna Morašice oznamuje čtenářům, že ve čtvrtek 21.ledna bude knihovna otevřena od 14 do 16 hodiny.

 

Obec Morašice nabízí k pronájmu místní hospodu. Kdo by měl z Morašických občanů zájem o tento pronájem, může se nahlásit na obecním úřadě.

 

Vážení spoluobčané, chci Vás opět informovat o způsobu napojování jednotlivých nemovitostí na kanalizační řád. Propojení vaší nemovitosti na kanalizační přípojku bez oznámení na obecním úřadě není dovoleno. Je potřeba oznámit předpokládaný termín napojení. U propojení přípojky a vašeho domu by měla být pověřená osoba v naší obci a to je starosta obce. Prosím o dodržování tohoto postupu napojování, není povoleno svévolné propojení bez přítomnosti zástupce provozovatele. V prosinci proběhla kolaudace kanalizace. Nepřipojené domácnosti budou mít za povinnost od data kolaudace předkládat případné kontrole způsob likvidace odpadu.

Starosta SDH Morašice svolává na pátek 15. ledna do starého kulturního domu všechny členy hasičského sboru. Začátek schůze je v 18 hodin.

Hlášení obecního rozhlasu 7. 1 . 2016

Vážení spoluobčané a dobrodinci.

Děkujeme Vám za peněžní dary, které jste zaslali na konto elektrifikace morašické kaple Matky ustavičné pomoci. Po loňském roku, který se nesl v duchu administrativního vyřizování po různých úřadech, chceme letos začít realizovat vlastní elektrifikaci. Zároveň vás prosíme o pomoc při pracích, které bude třeba udělat ručně.Veškeré informace vám podá pan Emil Veis

Pánbůh zaplať za Vaši štědrost.

 

Starosta hasičů Morašice pan Josef Novák zve všechny členy SDH Morašice na schůzi, která se bude konat v sobotu 9.ledna v 18 hodin ve starém kulturním domě. Věří že se dostaví ze 41 členů sboru více než polovina.

Starosta SDH Morašice všem předem děkuje za účast.

Hlášení obecního rozhlasu 6. 1. 2016

V pátek 8.1.2016 od 14:30 do 15:00 proběhne před OÚ vakcinace psů proti vzteklině. Očkovací průkazy si vemte sebou. Cena za vakcinaci je 100 Kč.

Upozorňuji některé naše spoluobčany, že je zakázané nepovolené  kácení akátů v katastru obce Morašice. O nepovoleném kácení byl OÚ informován a pokud se kácení bude opakovat, budeme postupovat podle zákona.

Městys Višnové nabízí k pronájmu volnou garsonku v domě s pečovatelskou službou. Bližší informace získáte na tel.čísle 515 339 130

V neděli 10. Ledna ve 13 hodin projde naší obci průvod Tří králů. Tři králové je lidové označení pro mudrce Kašpara, Melichar a Baltazara, kteří přinesli Ježíškovi dary v podobě zlata,kadidla a myrhy. Tříkrálový průvod je spojen se sbírkou, ve které mohou lidé přispět na charitu. Prosím otevřete jim dveři i svá srdce

Předem děkuji

Vážení spoluobčané, včera jsme se rozloučili s rokem 2015 a na prahu roku 2016 se ptáme jaký bude ten nový. Bude lepší, stejný nebo horší? To záleží hodně na nás, na každém jednotlivci, a to i při vědomí, že některé věci ovlivnit nedokážeme.

 

Do roku 2016 vstupujeme s novým odhodláním, s novými plány. Každý z nás něčemu věří. Každý z nás pro něco žije. Každého z nás něco nabíjí. Dopředu nás žene vnitřní touha něco dokázat.

 

V roce 2015 se v naší obci uskutečnila celá řada zajímavých kulturních, společenských nebo sportovních událostí.

Podařilo se nám realizovat některé  naplánované projekty

Za získané dotace byl opraven chodník na hřbitově, provedeno osvětlení hřbitova a zakoupena nová prolézačka na dětské hřiště

Byla dokončena velmi důležitá stavba kanalizace

Probíhaly práce na vzhledu obce.

Byl položen chodník k pomníku padlých

 

Naší snahou je nadále v roce 2016 pokračovat v úpravách vzhledu obce, především osázení okrasných keřů a květin na volných obecních pozemcích.

Bude postavena nová autobusová zastávka ve směru na Miroslav

Další akcí je pokračovat v opravě dlažby na hřbitově,

 

Bude to složitější než v minulosti, protože značná část peněz z obecního rozpočtu, bude použita na splátky úvěru za postavený vodojem a vybudovanou kanalizaci.

 

Věřím, že vše zvládneme.

 

Chci poděkovat všem občanům především za jejich trpělivost, při výstavbě kanalizace,

Veliké poděkování posílám pracovníkům veřejně prospěšných prací a brigádníkům za provedenou práci pro obec.

Další poděkování posílám aktivním spoluobčanům, členům hasičského sboru, zastupitelům a zaměstnancům obce a všem, kteří se aktivně zapojují do dění v naší obci.

 

Vážení spoluobčané obce Morašice, mé přání do nového roku 2016 je závěrem velmi prosté .

 

Přeji vám do nového roku mnoho zdraví, optimismu, a zdravého sebevědomí.

Přeji vám víc hezčích dní než těch horších, víc lásky než nenávisti, víc hojnosti a radosti, než smutku a trápení. Přeji vám rodinnou pohodu, vzájemnou úctu a dobré mezilidské vztahy.

Kalendář
Leden 2020
PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
30.12.201931.12.2019

Kategorie: Rok 2019Vodné hřbitov

Vodné hřbitov
1.1.20202.1.20203.1.20204.1.20205.1.2020
6.1.20207.1.20208.1.20209.1.202010.1.202011.1.202012.1.2020
13.1.202014.1.202015.1.202016.1.2020

Kategorie: Rok 2020Pozvánka - schůze zastupitelstva

Pozvánka - schůze zastupitelstva
17.1.202018.1.202019.1.2020
20.1.202021.1.202022.1.202023.1.202024.1.202025.1.202026.1.2020
27.1.202028.1.202029.1.202030.1.202031.1.20201.2.20202.2.2020
Užitečné odkazy