Stránky byly naposled aktualizováný 12.2.2018 v 18:50
Akce, události, oznámení, pozvánky…
 • 28.2.2018PPOPLATEK ZA PSA

  - POPLATEK ZA PSY  :

  a) první pes 50,-Kč

  b)každý další  pes  70,-Kč

  splatnost 28.2.2018

  Poplatky můžete zaplatit na pokladně OÚ v úřední dny:

  PO 9,00-17,00 hodin

  ÚT 9,00-17,00 hodin

  ST-7,00-14,00 hodin

  ČT-7,00-14,00 hodin

  Nebo na bankovní účet   15 82 72 03 19/0800,VS číslo domu.

  – začátek: N/A,
 • 31.3.2018PPOPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

  -KOMUNÁLNÍ ODPAD :

  a)osoba s trvalým pobytem    570,-Kč

  b)osoba vlastnící nemovitost k rekreačním účelům   570,-Kč

  splatnost : 31.3.2018

  Poplatky můžete zaplatit na pokladně OÚ v úřední dny:

  PO 9,00-17,00 hodin

  ÚT 9,00-17,00 hodin

  ST-7,00-14,00 hodin

  ČT-7,00-14,00 hodin

  Nebo na bankovní účet   15 82 72 03 19/0800,VS číslo domu.

  – začátek: N/A,

CHOZENÍ TŘÍ KRÁLŮ – TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V novodobé historii obce tato tradice započala v roce 750. výročí první písemné zmínky o Morašicích. Psal se rok 2003 a po dlouhé době tak znovu po návsi  naší malé vesničky chodili dům od domu  koledníci v převlecích Tří králů a koledovali. Tříkrálová sbírku se koná od roku 2000 pod záštitou neziskové organizace – CHARITA, která koledníkům dodá k tomu účelu speciálně vyrobené a zapečetěné pokladničky. Výtěžek tříkrálové sbírky jde na charitativní účely a poslední roky se v Morašicích vykoleduje vždy přes 7 000 Kč.

Koledníci musí chodit v doprovodu dospělé osoby a na obchůzku vycházejí mezi 13.00 a 14.00 hodinou. Nejprve zamíří k Betlému vystavenému na návsi u kulturního domu. Koledníci jsou z řad místních dětí a tvoří dvě skupinky po třech. Nejprve se symbolicky pokloní Ježíškovi v jeslích a všichni společně pak zazpívají známou koledu „My Tři králi my jdeme k Vám….“.  Je to krásný a dojemný zvyk, který jsme tu v Morašicích zavedli.


My Tři králi my jdeme k Vám,
štěstí zdraví vinšujem Vám.  
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k Vám přišli zdaleka.
Daleká je cesta naše do Betléma mysl naše.
Co ty černý, co tam vzadu, vystrkuješ na nás bradu.
Já jsem černý od východu. Ale já za to nemohu …..


Po koledě se za doprovodu dospělé osoby, rozejdou jedni na Dolní a druzí na Horní konec obce. U každého obydleného domu se zastaví a obyvatelům zazpívají známou koledu, kterou předtím společně zpívali u Betléma. Většina majitelů domů po dvou, či třech slokách písně otevře dveře a vyjde jim vstříc. Někteří je již z dálky vyhlížejí a nedočkavě vyčkávají u svých dveří. I v Morašicích se však najdou tací, kteří jsou doma, a přesto se jejich dveře před koledníky neotevřou. Tito lidé ale nedokáží otevřít ani svá srdce pro dobrou věc, jakou Tříkrálová koleda bezesporu je.          Štědré dárce koledníci pozdraví a na oplátku je obdarují několika sáčky cukru s natištěným logem Charity a děkovacím letáčkem s nápisem Tříkrálová sbírka. Na titulní straně letáčku je silueta Třech králů a velká kometa nad jejich hlavami. V letáčku najdou lidé projekty podpořené Charitou a financované z výtěžku Tříkrálové sbírky. Součástí  letáčku je i celoroční kalendář. Koledníci samozřejmě nezapomenou dárcům za finanční dary vhozené do pokladničky poděkovat.  Dospělá osoba, doprovázející Tři krále, nad vším bdí a před odchodem napíše svěcenou křídou na veřeje dveří tento tradiční nápis:

 

K + M + B – 2008
Toto znamení  morašičtí chápou jako počáteční písmena jmen tří mudrců.  
Kašpara + Melichara + Baltazara


Původní význam tohoto zápisu je však úplně jiný. Časem však došlo ke zkomolení původního významu a v našich krajích ho dnes lidé spojují většinou jen se jmény třech mudrců z východu.

 

Správně by mělo být na veřejích dveří napsáno toto:

C + M + B – 2008
Těm, kdo o historii tradice ví o něco víc je známo, že význam zápisu psaných na veřeje dveří iniciálami
C + M + B – 2008, v původním významu znamenal požehnání slovy  
Christus Mansionem Benedicat
heslo je psané latinsky a v překladu do našeho mateřského jazyka znamená

 

KRISTUS, ŽEHNEJ TOMUTO PŘÍBYTKU


Za tento nápis se pak zapsal letopočet, kdy koledníci tento dům navštívili. Po obejití Morašic pak jedna dvojice koledníků zavítá také do nedalekého Domova pro seniory ve Skalici, aby zazpívaly koledu „My tři králi my jdeme k Vám…“. Také klientům tohoto domova a potěšili je.

Powered by Ajaxy
Kalendář
Únor 2018
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29.1.2018 30.1.2018 31.1.2018 1.2.2018 2.2.2018 3.2.2018 4.2.2018
5.2.2018 6.2.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka - schůze zastupitelstva

Pozvánka - schůze zastupitelstva
7.2.2018 8.2.2018 9.2.2018 10.2.2018 11.2.2018
12.2.2018 13.2.2018 14.2.2018 15.2.2018 16.2.2018 17.2.2018 18.2.2018
19.2.2018 20.2.2018 21.2.2018 22.2.2018 23.2.2018 24.2.2018 25.2.2018
26.2.2018 27.2.2018 28.2.2018

Kategorie: Rok 2018PPOPLATEK ZA PSA

PPOPLATEK ZA PSA
1.3.2018 2.3.2018 3.3.2018 4.3.2018