Stránky byly naposled aktualizováný 9.8.2018 v 0:14
Akce, události, oznámení, pozvánky…
 • 15.8.2018Pozvánka - schůze zastupitelstva

  Zveme Vás na schůzi zastupitelstva obce Morašice, která se uskuteční dne 15.8.2018 v 20,00 hod. v zasedací místnosti OÚ

  • Program :
   • Zahájení
   • Kontrola usnesení
   • Nadace ČEZ
   • Schválení herních prvků
   • Klimatizace
   • Rozpočtové opatření
   • Různé
   • Závěr
  – začátek: 20:00,
 • 17.8.2018Pozvánka do letního autokina – – začátek: N/A,
 • 20.8.2018 – Pěší pouť na Velehrad 20.-25.8. 2018 - Pořadatel: Poutní bratrstvo svaté Anny – – začátek: N/A,
 • 25.8.2018Pozvánka - Expedice za sousedy - Rodinný cyklovýlet po obcích – – začátek: N/A,
 • 13.10.2018 – Posvícení - Pořadatel: obecní úřad – – začátek: N/A,
 • 23.11.2018 – Výroba adventního věnce - Pořadatel: knihovna – – začátek: N/A,
 • 30.11.2018 – Výroba vánočních ozdob - Pořadatel: knihovna – – začátek: N/A,
 • 16.12.2018 – Stavění a otevírání betléma - Pořadatel: místní obyvatelé – – začátek: N/A,
 • 24.12.2018 – Zpěv Vánočních koled - Pořadatel: místní obyvatelé – – začátek: N/A,

CHOZENÍ TŘÍ KRÁLŮ – TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V novodobé historii obce tato tradice započala v roce 750. výročí první písemné zmínky o Morašicích. Psal se rok 2003 a po dlouhé době tak znovu po návsi  naší malé vesničky chodili dům od domu  koledníci v převlecích Tří králů a koledovali. Tříkrálová sbírku se koná od roku 2000 pod záštitou neziskové organizace – CHARITA, která koledníkům dodá k tomu účelu speciálně vyrobené a zapečetěné pokladničky. Výtěžek tříkrálové sbírky jde na charitativní účely a poslední roky se v Morašicích vykoleduje vždy přes 7 000 Kč.

Koledníci musí chodit v doprovodu dospělé osoby a na obchůzku vycházejí mezi 13.00 a 14.00 hodinou. Nejprve zamíří k Betlému vystavenému na návsi u kulturního domu. Koledníci jsou z řad místních dětí a tvoří dvě skupinky po třech. Nejprve se symbolicky pokloní Ježíškovi v jeslích a všichni společně pak zazpívají známou koledu „My Tři králi my jdeme k Vám….“.  Je to krásný a dojemný zvyk, který jsme tu v Morašicích zavedli.


My Tři králi my jdeme k Vám,
štěstí zdraví vinšujem Vám.  
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k Vám přišli zdaleka.
Daleká je cesta naše do Betléma mysl naše.
Co ty černý, co tam vzadu, vystrkuješ na nás bradu.
Já jsem černý od východu. Ale já za to nemohu …..


Po koledě se za doprovodu dospělé osoby, rozejdou jedni na Dolní a druzí na Horní konec obce. U každého obydleného domu se zastaví a obyvatelům zazpívají známou koledu, kterou předtím společně zpívali u Betléma. Většina majitelů domů po dvou, či třech slokách písně otevře dveře a vyjde jim vstříc. Někteří je již z dálky vyhlížejí a nedočkavě vyčkávají u svých dveří. I v Morašicích se však najdou tací, kteří jsou doma, a přesto se jejich dveře před koledníky neotevřou. Tito lidé ale nedokáží otevřít ani svá srdce pro dobrou věc, jakou Tříkrálová koleda bezesporu je.          Štědré dárce koledníci pozdraví a na oplátku je obdarují několika sáčky cukru s natištěným logem Charity a děkovacím letáčkem s nápisem Tříkrálová sbírka. Na titulní straně letáčku je silueta Třech králů a velká kometa nad jejich hlavami. V letáčku najdou lidé projekty podpořené Charitou a financované z výtěžku Tříkrálové sbírky. Součástí  letáčku je i celoroční kalendář. Koledníci samozřejmě nezapomenou dárcům za finanční dary vhozené do pokladničky poděkovat.  Dospělá osoba, doprovázející Tři krále, nad vším bdí a před odchodem napíše svěcenou křídou na veřeje dveří tento tradiční nápis:

 

K + M + B – 2008
Toto znamení  morašičtí chápou jako počáteční písmena jmen tří mudrců.  
Kašpara + Melichara + Baltazara


Původní význam tohoto zápisu je však úplně jiný. Časem však došlo ke zkomolení původního významu a v našich krajích ho dnes lidé spojují většinou jen se jmény třech mudrců z východu.

 

Správně by mělo být na veřejích dveří napsáno toto:

C + M + B – 2008
Těm, kdo o historii tradice ví o něco víc je známo, že význam zápisu psaných na veřeje dveří iniciálami
C + M + B – 2008, v původním významu znamenal požehnání slovy  
Christus Mansionem Benedicat
heslo je psané latinsky a v překladu do našeho mateřského jazyka znamená

 

KRISTUS, ŽEHNEJ TOMUTO PŘÍBYTKU


Za tento nápis se pak zapsal letopočet, kdy koledníci tento dům navštívili. Po obejití Morašic pak jedna dvojice koledníků zavítá také do nedalekého Domova pro seniory ve Skalici, aby zazpívaly koledu „My tři králi my jdeme k Vám…“. Také klientům tohoto domova a potěšili je.

Powered by Ajaxy
Kalendář
Srpen 2018
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
30.7.2018 31.7.2018 1.8.2018 2.8.2018 3.8.2018 4.8.2018 5.8.2018
6.8.2018 7.8.2018 8.8.2018 9.8.2018 10.8.2018 11.8.2018 12.8.2018
13.8.2018 14.8.2018 15.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka - schůze zastupitelstva

Pozvánka - schůze zastupitelstva
16.8.2018 17.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina
18.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina
19.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina
20.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina

Kategorie: Rok 2018Pěší pouť na Velehrad 20.-25.8. 2018 - Pořadatel: Poutní bratrstvo svaté Anny

Pěší pouť na Velehrad 20.-25.8. 2018 - Pořadatel: Poutní bratrstvo svaté Anny
21.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina

Kategorie: Rok 2018Pěší pouť na Velehrad 20.-25.8. 2018 - Pořadatel: Poutní bratrstvo svaté Anny

Pěší pouť na Velehrad 20.-25.8. 2018 - Pořadatel: Poutní bratrstvo svaté Anny
22.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina

Kategorie: Rok 2018Pěší pouť na Velehrad 20.-25.8. 2018 - Pořadatel: Poutní bratrstvo svaté Anny

Pěší pouť na Velehrad 20.-25.8. 2018 - Pořadatel: Poutní bratrstvo svaté Anny
23.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina

Kategorie: Rok 2018Pěší pouť na Velehrad 20.-25.8. 2018 - Pořadatel: Poutní bratrstvo svaté Anny

Pěší pouť na Velehrad 20.-25.8. 2018 - Pořadatel: Poutní bratrstvo svaté Anny
24.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina

Kategorie: Rok 2018Pěší pouť na Velehrad 20.-25.8. 2018 - Pořadatel: Poutní bratrstvo svaté Anny

Pěší pouť na Velehrad 20.-25.8. 2018 - Pořadatel: Poutní bratrstvo svaté Anny
25.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina

Kategorie: Rok 2018Pěší pouť na Velehrad 20.-25.8. 2018 - Pořadatel: Poutní bratrstvo svaté Anny

Pěší pouť na Velehrad 20.-25.8. 2018 - Pořadatel: Poutní bratrstvo svaté Anny

Kategorie: Rok 2018Pozvánka - Expedice za sousedy - Rodinný cyklovýlet po obcích

Pozvánka - Expedice za sousedy - Rodinný cyklovýlet po obcích
26.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina
27.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina
28.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina
29.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina
30.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina
31.8.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina
1.9.2018

Kategorie: Rok 2018Pozvánka do letního autokina

Pozvánka do letního autokina
2.9.2018
Užitečné odkazy