Stránky byly naposled aktualizováný 14.12.2017 v 19:29
Akce, události, oznámení, pozvánky…
  • 17.12.2017 – Otevírání betlému - Pořadatel: Obec Morašice – – začátek: 15:00,
  • 24.12.2017 – Zpěv koled u betlému - Pořadatel: Občané obce – – začátek: 20:30,
  • 26.12.2017Pozvánka na koncert – – začátek: 18:00,
  • 12.1.2018Volba prezidenta České republiky 2018 – – začátek: N/A,

Pojedete – li v předvánočním, či vánočním čase kolem Morašic nebo přes ně, zastavte se tam u Betlém vystaveného na návsi před kulturním domem a prohlédněte si ho. Od roku 2004 je vystavován každoročně a také každoročně se u něho při otvírání sejde kopa lidí. V předvánočném čase si tu rádi poslechnou pásmo koled a říkání v podání žáků skalické školy. Program s nimi rád nacvičí ředitel Mgr. R. Rucki. Koledy v podání dechové hudby zahraje dechovka  Skaláci. Aby nikomu nebyla zima, tak tu na zahřátí podáváme horký čaj, svařené víno, či punč a jako zákusek vánoční peerníky a cukroví.

Pod zastřešenou plochou Betléma o rozměrech 3 x 2 metry je rozmístěno šestnáct lidských figurek, vysokých 60 cm. Ze zvířátek zde najdeme dvě ovečky jednoho velblouda a na bidýlku nad jesličkami sedí slavík. Všech figurek včetně zvířátek je symbolicky dvacet, tedy stejně jako století, které od narození Krista uplynuly. Jeho výroba trvala 44 dní.

Postavit na návsi obce Betlém, navrhla koncem října roku 2004 starostka obce Jiřina HERMANOVÁ. Do celé akce se postupně zapojilo několik místních dobrovolníků. Ideový návrh jak by měl Betlém vypadat nakreslil Emil VEIS a vytvořil dřevěné kostry figurek s polohovatelnými ručkami. Eva BALÍKOVÁ vymodelovala každé postavičce velmi pěknou hlavičku. Marie Vránová všem figurkám ušila na míru obleky. Každá figurka je jinačí a mají také spoustu ozdobných doplňků. Ve vycpaných ručičkách s pěti prsty, drží například pastýřské hole, píšťalu, košíčky, dále mají přes rameno mošničky, krosny na záda a jiné. Tři králi mají na hlavách nasazenou „zlatou“ korunu, orientální čepec a turban. Truhlář Pavel PROCHÁZKA vytvořil Salaš, neboli dočasný příbytek Svaté rodiny, vyřezal dřevěné kostry zvířátek a postaral se o zastřešení celé scénky. Jiní pomáhali s natíráním a zhotovováním doškové střechy Salaše. Celá obec se pak podílela na zdobení stromků, rozestavěných kolem Betlému. Kulturní program byl zahájen v 15,30 slavnostními fanfárami, které zahráli čtyři muzikanti z Lidové školy umění z Moravského Krumlova. Poté k přítomným promluvila starostka obce. Místní děti zazpívali koledy. Hrou na varhany je doprovázela Jana KOTRNCOVÁ. Emil VEIS všem, kdo se na tvorbě Betlému podíleli, poděkoval. Na závěr, za hry famfár, byl Betlém poprvé osvětlen. Akce byla zakončena sbírkou na Adventní koncerty.

Štědrovečerní zpěv koled u betléma

O tom jak se v Morašicích slavíval Štědrý den ve 20.tých letech minulého století vypovídá následující článek otištěný dne 4. 1. 1923 v novinách – doslovně přepsáno.

Štědrý den v Morasicích, slavívá se zvláště krásně. Jest tam zvykem, že o 12. hodině se jde osadou průvodem, kterého se účastní pokud možno všichni, a zpívá se „Narodil se Kristus Pán!“ Po každé strofě hlásný troubí dvanáct a následují salvy z pušek. Tak se děje celou osadou. Skoro v každém okně jest stromeček, plný světel, ano i v každém okně jest světlo, takže celá osada jest ozářena, a člověku se maně zdá, jakoby byl u Betléma s anděly a pastýři, kteří prozpěvovali slávu Bohu na výsostech. Vřelý dík patří vůdci této krásné slavnosti Josefu Šnáblovi, který ke konci vzpomenul padlých a nezvěstných našich vojínů.

Když se v roce 2005 sešly u Morašického Betléma tři morašické rodiny jen proto, abychom si u něho popřáli krásný Štědrý večer a poté společně zazpívali na oslavu Kristova narození jen tak pro radost koledu

„Narodil se Kristus Pán …“,

tak nás k tomu inspiroval právě tento výše uvedený kratičký článek. Nikoho v tu chvíli nenapadlo, že by tato akce mohla oslovit i další morašické občany a ani to, že by vznikla nová tradici, volně navazující na krásnou křesťanskou tradici našich předků. Od roku 2006 se každoročně na morašické návsi u Betléma spontánně a dobrovolně sejde mezi 50 a 60 občany aby si navzájem vyslovili přání a společně zazpívali známé koledy. Občané krátce před půl devátou večer vyjdou na mrazivou náves. Asi na hodinu opustí teplo svého domova, a rodinný kruh zamění za kruh větší, kterým se pro tuto vzácnou štědrovečerní chvíli stane společenství občanů obce morašické. U Betléma zapomenou na všední starosti a stanou se jednou velkou morašickou rodinou.  Ozářené večerní jesličky, radostná nálada, srdečná přání a oslavné koledy znějící po zdejší návsi, a to je to opravdové kouzlo morašických Vánoc dnešní doby, a největší dar, který si tu nadělujeme všichni navzájem. Nikdo si přitom nic hmotného neodnese. Všichni však odcházejí radostni, spokojeni a s přáním, že se tu za rok opět setkají a znovu koledy zazpívají. Atmosféra u Morašického Betlému by se dala popsat několika slovy, že je to radost pro všechen lid Radost se nedá nijak metrem poměřit, ani zvážit. Radost si rozdáváme jeden druhému navzájem a nikomu z ní přitom neubude.

Morašický Betlém

Morašice u Znojma čítají 235 stálých obyvatel. Na této společné fotografii pořízené na Štědrý večer je jich 40 a také několik chalupářů. Více jak tucet občanů před objektivem chybí, protože se již rozešli do svých domovů. Z uvedeného plyne, že nám na morašickou náves každoročně přichází téměř každý čtvrtý občan. Je to opravdu krásný novodobý zvyk, když se o Štědrém večeru sejdou občané jedné malé obce na Znojemsku u Betléma, ke společnému zpěvu koled v tak hojném počtu.

Powered by Ajaxy
Kalendář
Prosinec 2017
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27.11.2017 28.11.2017 29.11.2017 30.11.2017 1.12.2017

Kategorie: Rok 2017Výroba adventního věnce - Pořadatel: Kulturní komise

Výroba adventního věnce - Pořadatel: Kulturní komise

Kategorie: Rok 2017Výroba Vánočních ozdob - Pořadatel: Knihovna

Výroba Vánočních ozdob - Pořadatel: Knihovna
2.12.2017 3.12.2017
4.12.2017 5.12.2017 6.12.2017 7.12.2017

Kategorie: Rok 2017Pozvánka - schůze zastupitelstva

Pozvánka - schůze zastupitelstva
8.12.2017 9.12.2017 10.12.2017
11.12.2017 12.12.2017 13.12.2017

Kategorie: Rok 2017Obchůzka Lucky po vsi - Pořadatel: Kulturní komise

Obchůzka Lucky po vsi - Pořadatel: Kulturní komise
14.12.2017 15.12.2017 16.12.2017 17.12.2017

Kategorie: Rok 2017Otevírání betlému - Pořadatel: Obec Morašice

Otevírání betlému - Pořadatel: Obec Morašice
18.12.2017 19.12.2017 20.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 23.12.2017 24.12.2017

Kategorie: Rok 2017Zpěv koled u betlému - Pořadatel: Občané obce

Zpěv koled u betlému - Pořadatel: Občané obce
25.12.2017 26.12.2017

Kategorie: Rok 2017Pozvánka na koncert

Pozvánka na koncert
27.12.2017 28.12.2017 29.12.2017 30.12.2017 31.12.2017